ดูคนค้นฅน คนค้นฅนย้อนหลัง 25 กรกฎาคม 2560

 • 24
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  24
  Shares

คนค้นฅนย้อนหลัง

 

ดูคนค้นฅน คนค้นฅนย้อนหลัง 25 กรกฎาคม 2560

คนค้นฅนย้อนหลัง 25 กรกฎาคม 2560

คนค้นฅน อังคารสุดท้ายของเดือน จะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังพื้นที่เล็กๆ ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่นี่พระองค์ทรงเคยเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรเมื่อครั้งอดีต แม้ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานเพียงใด แต่แนวทางที่พระองค์ทรงสร้างเป็นแบบอย่างให้คนพื้นที่นี้ได้เดินตาม ยังคงเป็นหลักยึดของชีวิตของคนที่นี่เรื่อยมา ท่ามกลางปัญหาต่าง ๆ มากมายภายใต้สังคมที่ขยายตัว การยึดหลักศาสตร์พระราชามาน้อมนำเพื่อแก้ปัญหาตั้งแต่เรื่องของการดำรงชีวิต สุขภาพ และคุณภาพชีวิต โดยผสานความร่วมมือของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการบริหารรูปแบบของการพัฒนา โดยยึดประชาชนเป็นฐาน คิดจากภาพใหญ่และนำไปสู่การปฏิบัติในภาพเล็ก จนขยายวงกว้างออกไป ผ่านกระบวนการทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน ทำให้หลายปัญหาหลายอย่างของคนหลายกลุ่มได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง ถูกทาง และถูกเวลา ทั้งคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ สังคมของคนนาทวีในวันนี้จึงเป็นสังคมแห่งการเกื้อกูลร่วมแรงร่วมใจ พัฒนาไปพร้อม ๆ กันในแต่ละด้าน
.
ติดตามชมเรื่องราวของชุมชนต้นแบบที่เดินตามรอยศาสตร์แห่งพระราชา เมืองเล็ก ๆ ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งวิถีและผู้คน ที่นี่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ได้ในรายการคนค้นฅน คืนวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 20.45 น. ทางช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30 และโมเดิร์นไนน์ ทีวี
.
#คนค้นฅน #9เมืองที่พ่อสร้างก้าวย่างที่ลูกตาม #ชุมชนศาสตร์พระราชาชาวประชาร่วมใจ

 

คลิปตัวอย่าง คนค้นฅน คนค้นฅนย้อนหลัง 25 กรกฎาคม 2560

* ขอบคุณภาพและข้อมูลจากเพจ : คนค้นฅน

 

คนค้นฅน   

คนค้นฅน รายการ คนค้นฅน ย้อนหลัง 25 กรกฎาคม 2560 ช่วงที่ 1

คนค้นฅน ย้อนหลัง

คนค้นฅน รายการ คนค้นฅน ย้อนหลัง 25 กรกฎาคม 2560 ช่วงที่ 2

คนค้นฅน ย้อนหลัง

คนค้นฅน รายการ คนค้นฅน ย้อนหลัง 25 กรกฎาคม 2560 ช่วงที่ 3

คนค้นฅน ย้อนหลัง

คนค้นฅน รายการ คนค้นฅน ย้อนหลัง 25 กรกฎาคม 2560 ช่วงที่ 4

คนค้นฅน ย้อนหลัง

คนค้นฅน

เกี่ยวกับรายการคนค้นฅน

 

คนค้นฅน เป็นรายการเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของแขกรับเชิญในรายการ ผลิดโดย บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด เป็นรายการแรกของบริษัท เรื่มออกอากาศตอนแรก ในคืนวันอังคารที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2546 เวลา 22.00 น. ทาง โมเดิร์นไนน์ ทีวี ในตอนที่มีชื่อว่า เถร…คนดีท่าพระจันทร์ [1] แขกรับเชิญ (ในรายการเรียกว่า “คนต้นเรื่อง”) ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ขาดด้อยโอกาส และคนพิการ (มีอยู่เทปหนึ่ง ที่ออกอากาศเกี่ยวกับปู่เย็น)

 

ผู้ดำเนินรายการในปัจจุบัน

สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ (เช็ค)

ประสาน อิงคนันท์ (ประสาน)

แก้วตา ปริศวงศ์ (แก้วตา)

สัมพันธ์ เณรรอด (โดม)

ภาคภูมิ ประทุมเจริญ (โตโต้)

 

รางวัล

พ.ศ. 2546

รางวัลสื่อมวลชนดีเด่น – ประเภทรายการโทรทัศน์ จากสถาบันสื่อมวลชนคาทอลิก แห่งประเทศไทย

รางวัลโทรทัศน์ทองคำ – ประเภทผู้ดำเนินรายการดีเด่น (สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ และ ประสาน อิงคนันท์) จากสถาบันชมรมส่งเสริมโทรทัศน์ (โทรทัศน์ทองคำ) และมูลนิธิจำนง รังสิกุล

รางวัลโทรทัศน์ทองคำ – ประเภทรายการส่งเสริมความรู้ดีเด่น จากสถาบันชมรมส่งเสริมโทรทัศน์ (โทรทัศน์ทองคำ) และมูลนิธิจำนง รังสิกุล

สตาร์เอนเตอร์เทนเมนต์อวอร์ดส 2003 ครั้งที่ 2 – ประเภทรายการสร้างสรรค์สังคมยอดเยี่ยม จากสถาบันสมาคมนักข่าวบันเทิง

รางวัลเทพทอง – ประเภทบุคคลดีเด่นด้านวิทยุโทรทัศน์ (สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ) จากสถาบันสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพระบรมราชูปถัมภ์

พ.ศ. 2547

รางวัลส่งเสริมสถาบันครอบครัวดีเด่น – ประเภทรายการโทรทัศน์ จากสถาบันสำนักกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว

รางวัลแอมเนสตี้ – ประเภทสื่อมวลชนดีเด่นด้านสิทธิมนุษย์ชน ระดับชาติ จากสถาบัน บ.แอมเนสตี้ แห่งประเทศไทย จำกัด

สตาร์เอนเตอร์เทนเมนต์อวอร์ดส 2004 ครั้งที่ 3 – ประเภทรายการสร้างสรรค์สังคมยอดเยี่ยม จากสถาบันสมาคมนักข่าวบันเทิง

 

พ.ศ. 2548

รางวัลเมขลา – ประเภทรายการสารคดียอดเยี่ยม จากสถาบันสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย

รางวัลเมขลา – ประเภทรายการสร้างสรรค์สังคมยอดเยี่ยม จากสถาบันสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย

รางวัลสื่อมวลชนดีเด่น – ประเภทรายการทรงคุณค่าด้านศีลธรรมและจริยธรรม จากสถาบันคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร

รางวัลเรนโบว์ มีเดีย อวอร์ด 2005 – ประเภทสื่อรายการโทรทัศน์และการแสดงยอดเยี่ยม จากสถาบันองค์กรบางกอกเรนโบว์และเครื่อข่ายความหลากหลายทางเพศ

 

พ.ศ. 2549

สตาร์เอนเตอร์เทนเมนต์อวอร์ดส 2006 ครั้งที่ 5 – ประเภทพิธีกรและผู้ดำเนินรายการยอดเยี่ยม จากสถาบันสมาคมนักข่าวบันเทิง

รางวัลสื่อสร้างสรรค์สุขภาพจิต – ประเภทรายการโทรทัศน์ จากสถาบันกรมสุขภาพจิต

 

พ.ศ. 2550

รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากฯ – ประเภทสื่อที่นำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก จากสถาบันสนง.ส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รางวัลทูตพิทักษ์สิทธิเด็กแห่งปี – ประเภทสื่อมวลชน (มอบให้บุคคล คุณสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ) จากสถาบันคณะทำงานด้านเด็ก

 

พ.ศ. 2552

รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก – ประเภทสื่อที่นำเสนอรายการที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก จากสถาบันสำนักส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ

ฐานันดร 4 ทองคำ – ประเภทรายการสารคดี จากสถาบัน มหาวิทยาลัยรังสิต

โล่เกียรติคุณ – ประเภทรณรงค์ป้องกันการฆ่าตัวตาย จากสถาบัน โรงพยาบาลราชวิถี

รางวัล FAMILY AWARD 2009 – ประเภทส่งเสริมความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรม จากสถาบันเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ (คฝส.)

รางวัลสื่อมวลชนที่เสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อคนพิการ – ประเภทรายการโทรทัศน์ จากสถาบันสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

 

ในสิ่งที่คนไทยไม่เคยเห็น

ในส่ิงที่คนไทยอยากรู้…

ในสิ่งที่คนไทย…ควรให้ความสำคัญ..

1ปีกับการเกาะติดเรื่องราว เหล่านักสู้กลุ่มนี้ เพื่อถ่ายทอดในรายการ คนค้นฅน

 

คนค้นคน ,คนค้นฅน , คนค้นฅน ช่อง 9, คนค้นคน, คนค้นฅนช่อง 9, คนค้นฅนย้อนหลัง, ดูคนค้นคน 25 กรกฎาคม 2560 , ดูคนค้นคนย้อนหลัง, คนค้นฅน 25 กรกฎาคม 2560 คนค้นฅน 25 ก.ค. 60, คนค้นฅน 25 กรกฎาคม 2560, ดูคนค้นฅน 25กรกฎาคม 2560, คนค้นฅน 25/7/2560, ดูคนค้นฅน ๙ เมืองที่พ่อสร้าง

 

ดูคนค้นฅนทั้งหมด


 • 24
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  24
  Shares
คนค้นฅน
- 25-07-2017 11:50:55 โพสต์โดย : tvdigital 1,458 คน ดูทีวีย้อนหลัง
loading...

คนค้นฅน

คนค้นฅน เป็นรายการเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของแขกรับเชิญในรายการ ผลิตโดย บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ทาง ช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30 และโมเดิร์นไนน์ ทีวี ดูคนค้นฅนย้อนหลังทุกตอนได้ที่นี่.

 • รายการทีวีย้อนหลังล่าสุด

 • ละครย้อนหลัง

 • ผลหวย ตรวจหวย