ดูคนค้นฅน คนค้นฅนย้อนหลัง 27 มิถุนายน 2560

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

kon-logo

คนค้นฅนย้อนหลัง

 

ดูคนค้นฅน คนค้นฅนย้อนหลัง 27 มิถุนายน 2560

01

อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองเล็กๆ ที่อยู่ใต้สุดแดนสยามเมืองงามทิศตะวันออกปลายด้ามขวาน ติดกับชายแดนไทย – มาเลเซีย พื้นที่ของอำเภอตากใบ มีผู้คนมากมายหลายเชื้อชาติ หลายศาสนา ทั้งชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิม และชาวไทยเชื้อสายจีน อาศัยอยู่เป็นพหุวัฒนธรรม มีความเก่าแก่โบราณ มีวัดที่ยึดโยงหลักฐานด้านประวัติศาสตร์ชาติซึ่งใช้อ้างอิงในการปักปันเขตแดนในยุคล่าอาณานิคม อย่างวัดชลธาราสิงเห หรือวัดพิทักษ์แผ่นดินไทย ซึ่งเป็นศูนย์รวมใจของชาวไทยพุทธ และมัสยิดที่เป็นศูนย์รวมใจของชาวไทยมุสลิม

ที่นี่เป็นแผ่นดินที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เคยเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรบ่อยครั้ง และพระองค์ทรงได้วางแนวทาง และวางโครงการต่าง ๆ ไว้ให้ชาวตากใบมากมาย เพื่อใช้เป็นแนวทางในแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้ง ปัญหาความยากจน และปัญหาด้านคุณภาพชีวิตเป็นการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎร

ประชาชนที่อาศัยอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมนำมาซึ่งปัญหาสุขภาพ สุขภาวะ ที่หลากหลาย ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในมิติ ต่างๆกัน การแก้ไขปัญหาในด้านสาธารณสุขระดับอำเภอของเมืองตากใบ นายแพทย์สมชาย ศรีสมบัณฑิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากใบ ได้บูรณาการความร่วมมือระดับอำเภอกับทุก ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้นำศาสนา เช่น พระสงฆ์ โต๊ะอิหม่าม นายอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ พัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบล รพ.สต. อสม. ตำรวจ ทหาร และประชาชน ชุมชนในพื้นที่เป็นแกนนำหลัก โดยน้อมนำแนวทางการทรงงานของกษัตริย์ผู้สู้รบกับความยากจน และตามพระราชดำรัส “เข้าใจ เข้าถึง ร่วมกันพัฒนา”

ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบซึ่งเกิดขึ้นมาอย่างยาวนานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดูเหมือนจะส่งผลต่อการเข้าถึงในด้านสาธารณสุข ของประชาชนในพื้นที่ ทั้งเรื่องสุขภาพ สุขภาวะ และคุณภาพชีวิตมากมาย คณะทำงานขับเคลื่อนสุขภาพอำเภอจะมีวิธีการทำงานอย่างไร จึงสามารถประสบความสำเร็จจนกลายเป็นพื้นที่ต้นแบบในด้านการบริการสาธารณสุข ที่ชาวบ้าน ประชาชนเมืองพหุวัฒนธรรมตากใบ เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม และมากมายด้วยความสุขอย่างที่รู้จักกันในนาม “บางขุนทองโมเดล”

ติดตามเรื่องราวนี้ได้ในรายการคนค้นฅน ตอน ๙ เมืองที่พ่อสร้าง ก้าวย่างที่ลูกตาม : ตากใบ “ เข้าใจ เข้าถึง ร่วมพัฒนา”

วันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๓๕ น. ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี,MCOT HD หมายเลข ๓๐

คลิปตัวอย่าง คนค้นฅน คนค้นฅนย้อนหลัง 27 มิถุนายน 2560

.

* ขอบคุณภาพและข้อมูลจากเพจ : คนค้นฅน

 

คนค้นฅน   

คนค้นฅน รายการ คนค้นฅน ย้อนหลัง 27 มิถุนายน 2560 ช่วงที่ 1

คนค้นฅน ย้อนหลัง

 

คนค้นฅน รายการ คนค้นฅน ย้อนหลัง 27 มิถุนายน 2560 ช่วงที่ 2

คนค้นฅน ย้อนหลัง

คนค้นฅน รายการ คนค้นฅน ย้อนหลัง 27 มิถุนายน 2560 ช่วงที่ 3

คนค้นฅน ย้อนหลัง

คนค้นฅน รายการ คนค้นฅน ย้อนหลัง 27 มิถุนายน 2560 ช่วงที่ 4

คนค้นฅน ย้อนหลัง

 

คนค้นฅน

เกี่ยวกับรายการคนค้นฅน

 

คนค้นฅน เป็นรายการเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของแขกรับเชิญในรายการ ผลิดโดย บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด เป็นรายการแรกของบริษัท เรื่มออกอากาศตอนแรก ในคืนวันอังคารที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2546 เวลา 22.00 น. ทาง โมเดิร์นไนน์ ทีวี ในตอนที่มีชื่อว่า เถร…คนดีท่าพระจันทร์ [1] แขกรับเชิญ (ในรายการเรียกว่า “คนต้นเรื่อง”) ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ขาดด้อยโอกาส และคนพิการ (มีอยู่เทปหนึ่ง ที่ออกอากาศเกี่ยวกับปู่เย็น)

 

ผู้ดำเนินรายการในปัจจุบัน

สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ (เช็ค)

ประสาน อิงคนันท์ (ประสาน)

แก้วตา ปริศวงศ์ (แก้วตา)

สัมพันธ์ เณรรอด (โดม)

ภาคภูมิ ประทุมเจริญ (โตโต้)

 

รางวัล

พ.ศ. 2546

รางวัลสื่อมวลชนดีเด่น – ประเภทรายการโทรทัศน์ จากสถาบันสื่อมวลชนคาทอลิก แห่งประเทศไทย

รางวัลโทรทัศน์ทองคำ – ประเภทผู้ดำเนินรายการดีเด่น (สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ และ ประสาน อิงคนันท์) จากสถาบันชมรมส่งเสริมโทรทัศน์ (โทรทัศน์ทองคำ) และมูลนิธิจำนง รังสิกุล

รางวัลโทรทัศน์ทองคำ – ประเภทรายการส่งเสริมความรู้ดีเด่น จากสถาบันชมรมส่งเสริมโทรทัศน์ (โทรทัศน์ทองคำ) และมูลนิธิจำนง รังสิกุล

สตาร์เอนเตอร์เทนเมนต์อวอร์ดส 2003 ครั้งที่ 2 – ประเภทรายการสร้างสรรค์สังคมยอดเยี่ยม จากสถาบันสมาคมนักข่าวบันเทิง

รางวัลเทพทอง – ประเภทบุคคลดีเด่นด้านวิทยุโทรทัศน์ (สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ) จากสถาบันสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพระบรมราชูปถัมภ์

พ.ศ. 2547

รางวัลส่งเสริมสถาบันครอบครัวดีเด่น – ประเภทรายการโทรทัศน์ จากสถาบันสำนักกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว

รางวัลแอมเนสตี้ – ประเภทสื่อมวลชนดีเด่นด้านสิทธิมนุษย์ชน ระดับชาติ จากสถาบัน บ.แอมเนสตี้ แห่งประเทศไทย จำกัด

สตาร์เอนเตอร์เทนเมนต์อวอร์ดส 2004 ครั้งที่ 3 – ประเภทรายการสร้างสรรค์สังคมยอดเยี่ยม จากสถาบันสมาคมนักข่าวบันเทิง

 

พ.ศ. 2548

รางวัลเมขลา – ประเภทรายการสารคดียอดเยี่ยม จากสถาบันสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย

รางวัลเมขลา – ประเภทรายการสร้างสรรค์สังคมยอดเยี่ยม จากสถาบันสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย

รางวัลสื่อมวลชนดีเด่น – ประเภทรายการทรงคุณค่าด้านศีลธรรมและจริยธรรม จากสถาบันคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร

รางวัลเรนโบว์ มีเดีย อวอร์ด 2005 – ประเภทสื่อรายการโทรทัศน์และการแสดงยอดเยี่ยม จากสถาบันองค์กรบางกอกเรนโบว์และเครื่อข่ายความหลากหลายทางเพศ

 

พ.ศ. 2549

สตาร์เอนเตอร์เทนเมนต์อวอร์ดส 2006 ครั้งที่ 5 – ประเภทพิธีกรและผู้ดำเนินรายการยอดเยี่ยม จากสถาบันสมาคมนักข่าวบันเทิง

รางวัลสื่อสร้างสรรค์สุขภาพจิต – ประเภทรายการโทรทัศน์ จากสถาบันกรมสุขภาพจิต

 

พ.ศ. 2550

รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากฯ – ประเภทสื่อที่นำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก จากสถาบันสนง.ส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รางวัลทูตพิทักษ์สิทธิเด็กแห่งปี – ประเภทสื่อมวลชน (มอบให้บุคคล คุณสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ) จากสถาบันคณะทำงานด้านเด็ก

 

พ.ศ. 2552

รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก – ประเภทสื่อที่นำเสนอรายการที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก จากสถาบันสำนักส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ

ฐานันดร 4 ทองคำ – ประเภทรายการสารคดี จากสถาบัน มหาวิทยาลัยรังสิต

โล่เกียรติคุณ – ประเภทรณรงค์ป้องกันการฆ่าตัวตาย จากสถาบัน โรงพยาบาลราชวิถี

รางวัล FAMILY AWARD 2009 – ประเภทส่งเสริมความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรม จากสถาบันเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ (คฝส.)

รางวัลสื่อมวลชนที่เสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อคนพิการ – ประเภทรายการโทรทัศน์ จากสถาบันสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

 

ในสิ่งที่คนไทยไม่เคยเห็น

ในส่ิงที่คนไทยอยากรู้…

ในสิ่งที่คนไทย…ควรให้ความสำคัญ..

1ปีกับการเกาะติดเรื่องราว เหล่านักสู้กลุ่มนี้ เพื่อถ่ายทอดในรายการ คนค้นฅน

 

คนค้นคน ,คนค้นฅน , คนค้นฅน ช่อง 9, คนค้นคน, คนค้นฅนช่อง 9, คนค้นฅนย้อนหลัง, ดูคนค้นคน 27 มิถุนายน 2560 , ดูคนค้นคนย้อนหลัง, คนค้นฅน 27 มิถุนายน 2560 คนค้นฅน 27 มิ.ย. 60, คนค้นฅน 27มิถุนายน 2560, ดูคนค้นฅน 27 มิถุนายน  2560, คนค้นฅน 27/6/2560, ดูคนค้นฅน –

 

ดูคนค้นฅนทั้งหมด


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
คนค้นฅน
- 27-06-2017 4:26:20 โพสต์โดย : tvshowgirls 1,314 คน ดูทีวีย้อนหลัง
loading...

คนค้นฅน

คนค้นฅน เป็นรายการเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของแขกรับเชิญในรายการ ผลิตโดย บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ทาง ช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30 และโมเดิร์นไนน์ ทีวี ดูคนค้นฅนย้อนหลังทุกตอนได้ที่นี่.

 • รายการทีวีย้อนหลังล่าสุด

 • ละครย้อนหลัง

 • ผลหวย ตรวจหวย