เทย เที่ยว ไทย

เทย เที่ยว ไทย

เสาร์นี้ เทยเที่ยวไทย The Route ติดตามเทย เที่ยว ไทย เทยเที่ยวไทย เป็นรายการท่องเที่ยวในรูปแบบไลฟ์สไตล์ของกะเทย ปัจจุบันออกอากาศทุกวันเสาร์ 23.00 น.

เทยเที่ยวไทย156 เทยเที่ยวไทยย้อนหลัง 26 กันยายน 2557

เทยเที่ยวไทย156 เทยเที่ยวไทยย้อนหลัง 26 กันยายน 2557

 เทยเที่ยวไทยย้อนหลัง   เทยเที่ยวไทย156 เทยเที่ยวไทยย้อนหลัง 26 กันยายน 2557 สัปดาห์นี้ สามเทยจะพาไปเที่ยวเที่ยวไหน อย่าลืมติดตามชมนะจ๊ะๆ เทยเที่ยว...

, , , , , , , , , , , ,

8,560 คน ดูทีวีย้อนหลัง

3 years ago

เทยเที่ยวไทย155 เทยเที่ยวไทยย้อนหลัง 19 กันยายน 2557

เทยเที่ยวไทย155 เทยเที่ยวไทยย้อนหลัง 19 กันยายน 2557

 เทยเที่ยวไทยย้อนหลัง   เทยเที่ยวไทย155 เทยเที่ยวไทยย้อนหลัง 19 กันยายน 2557 รายการ “เทยเที่ยวไทย”“ป๋อมแป๋ม” แบกกล้องลุยเดี่ยวเที่ยวสวิสฯ...

, , , , , , , , , , , ,

10,213 คน ดูทีวีย้อนหลัง

3 years ago

เทยเที่ยวไทย153 เทยเที่ยวไทยย้อนหลัง 12 กันยายน 2557

เทยเที่ยวไทย153 เทยเที่ยวไทยย้อนหลัง 12 กันยายน 2557

 เทยเที่ยวไทยย้อนหลัง   เทยเที่ยวไทย153 เทยเที่ยวไทยย้อนหลัง  12 กันยายน 2557 สัปดาห์นี้ สามเทยจะพาไปเที่ยวเที่ยวไหน อย่าลืมติดตามชมนะจ๊ะๆ เทยเที่ยว...

, , , , , , , , , , , , ,

4,935 คน ดูทีวีย้อนหลัง

3 years ago

เทยเที่ยวไทย152 เทยเที่ยวไทยย้อนหลัง 5 กันยายน 2557

เทยเที่ยวไทย152 เทยเที่ยวไทยย้อนหลัง 5 กันยายน 2557

 เทยเที่ยวไทยย้อนหลัง   เทยเที่ยวไทย152 เทยเที่ยวไทยย้อนหลัง  5 กันยายน 2557 สัปดาห์นี้ สามเทยจะพาไปเที่ยวเที่ยวไหน อย่าลืมติดตามชมนะจ๊ะๆ เทยเที่ยว...

, , , , , , , , , , , ,

5,319 คน ดูทีวีย้อนหลัง

3 years ago

เทยเที่ยวไทย151 เทยเที่ยวไทยย้อนหลัง 29 สิงหาคม 2557

เทยเที่ยวไทย151 เทยเที่ยวไทยย้อนหลัง 29 สิงหาคม 2557

 เทยเที่ยวไทยย้อนหลัง   เทยเที่ยวไทย151 เทยเที่ยวไทยย้อนหลัง 29 สิงหาคม 2557 สัปดาห์นี้ สามเทยจะพาไปเที่ยวเที่ยวไหน อย่าลืมติดตามชมนะจ๊ะๆ เทยเที่ยว...

, , , , , , , , , , , ,

4,620 คน ดูทีวีย้อนหลัง

3 years ago

เทยเที่ยวไทย150 เทยเที่ยวไทยย้อนหลัง 22 สิงหาคม 2557

เทยเที่ยวไทย150 เทยเที่ยวไทยย้อนหลัง 22 สิงหาคม 2557

 เทยเที่ยวไทยย้อนหลัง   เทยเที่ยวไทย150 เทยเที่ยวไทยย้อนหลัง 22 สิงหาคม 2557 สัปดาห์นี้ สามเทยจะพาไปเที่ยวเที่ยวไหน อย่าลืมติดตามชมนะจ๊ะๆ เทยเที่ยว...

, , , , , , , , , , , ,

5,052 คน ดูทีวีย้อนหลัง

3 years ago

เทยเที่ยวไทย149 เทยเที่ยวไทยย้อนหลัง 15 สิงหาคม 2557

เทยเที่ยวไทย149 เทยเที่ยวไทยย้อนหลัง 15 สิงหาคม 2557

 เทยเที่ยวไทยย้อนหลัง   เทยเที่ยวไทย149 เทยเที่ยวไทยย้อนหลัง 15 สิงหาคม 2557 สัปดาห์นี้ สามเทยจะพาไปเที่ยวเที่ยวไหน อย่าลืมติดตามชมนะจ๊ะๆ เทยเที่ยว...

, , , , , , , , , , , ,

5,425 คน ดูทีวีย้อนหลัง

3 years ago

เทยเที่ยวไทย148 เทยเที่ยวไทยย้อนหลัง 8 สิงหาคม 2557

เทยเที่ยวไทย148 เทยเที่ยวไทยย้อนหลัง 8 สิงหาคม 2557

 เทยเที่ยวไทยย้อนหลัง   เทยเที่ยวไทย148 เทยเที่ยวไทยย้อนหลัง 8 สิงหาคม 2557 สัปดาห์นี้ สามเทยจะพาไปเที่ยวเที่ยวไหน อย่าลืมติดตามชมนะจ๊ะๆ เทยเที่ยว...

, , , , , , , , , , , ,

5,633 คน ดูทีวีย้อนหลัง

3 years ago

เทยเที่ยวไทย147 เทยเที่ยวไทยย้อนหลัง 1 สิงหาคม 2557

เทยเที่ยวไทย147 เทยเที่ยวไทยย้อนหลัง 1 สิงหาคม 2557

 เทยเที่ยวไทยย้อนหลัง   เทยเที่ยวไทย147 เทยเที่ยวไทยย้อนหลัง  1 สิงหาคม 2557 สัปดาห์นี้ สามเทยจะพาไปเที่ยวเที่ยวไหน อย่าลืมติดตามชมนะจ๊ะๆ เทยเที่ยว...

, , , , , , , , , , , ,

6,256 คน ดูทีวีย้อนหลัง

3 years ago

เทยเที่ยวไทย146 เทยเที่ยวไทยย้อนหลัง 25 กรกฎาคม 2557

เทยเที่ยวไทย146 เทยเที่ยวไทยย้อนหลัง 25 กรกฎาคม 2557

 เทยเที่ยวไทยย้อนหลัง   เทยเที่ยวไทย146 เทยเที่ยวไทยย้อนหลัง 25 กรกฎาคม 2557 สัปดาห์นี้ สามเทยจะพาไปเที่ยวเที่ยวไหน อย่าลืมติดตามชมนะจ๊ะๆ เทยเที่ยว...

, , , , , , , , , , , ,

15,264 คน ดูทีวีย้อนหลัง

3 years ago

เทยเที่ยวไทย145 เทยเที่ยวไทยย้อนหลัง 18 กรกฎาคม 2557

เทยเที่ยวไทย145 เทยเที่ยวไทยย้อนหลัง 18 กรกฎาคม 2557

 เทยเที่ยวไทยย้อนหลัง   เทยเที่ยวไทย145 เทยเที่ยวไทยย้อนหลัง 18 กรกฎาคม 2557 สัปดาห์นี้ สามเทยจะพาไปเที่ยวเที่ยวไหน อย่าลืมติดตามชมนะจ๊ะๆ เทยเที่ยว...

, , , , , , , , , , , ,

6,737 คน ดูทีวีย้อนหลัง

3 years ago

เทยเที่ยวไทย144 เทยเที่ยวไทยย้อนหลัง 11 กรกฎาคม 2557

เทยเที่ยวไทย144 เทยเที่ยวไทยย้อนหลัง 11 กรกฎาคม 2557

 เทยเที่ยวไทยย้อนหลัง   เทยเที่ยวไทย144 เทยเที่ยวไทยย้อนหลัง 11 กรกฎาคม 2557 สัปดาห์นี้ สามเทยจะพาไปเที่ยวเที่ยวไหน อย่าลืมติดตามชมนะจ๊ะๆ เทยเที่ยว...

, , , , , , , , , , , ,

6,613 คน ดูทีวีย้อนหลัง

3 years ago

เทยเที่ยวไทย143 เทยเที่ยวไทยย้อนหลัง 4 กรกฎาคม 2557

เทยเที่ยวไทย143 เทยเที่ยวไทยย้อนหลัง 4 กรกฎาคม 2557

 เทยเที่ยวไทยย้อนหลัง   เทยเที่ยวไทย143 เทยเที่ยวไทยย้อนหลัง 4 กรกฎาคม 2557 สัปดาห์นี้ สามเทยจะพาไปเที่ยวเที่ยวไหน อย่าลืมติดตามชมนะจ๊ะๆ เทยเที่ยว...

, , , , , , , , , , , ,

7,600 คน ดูทีวีย้อนหลัง

3 years ago

เทยเที่ยวไทย142 เทยเที่ยวไทยย้อนหลัง 27 มิถุนายน 2557

เทยเที่ยวไทย142 เทยเที่ยวไทยย้อนหลัง 27 มิถุนายน 2557

 เทยเที่ยวไทยย้อนหลัง   เทยเที่ยวไทย142 เทยเที่ยวไทยย้อนหลัง 27 มิถุนายน 2557 สัปดาห์นี้ สามเทยจะพาไปเที่ยวเที่ยวไหน อย่าลืมติดตามชมนะจ๊ะๆ เทยเที่ยว...

, , , , , , , , , , , ,

6,746 คน ดูทีวีย้อนหลัง

3 years ago

เทยเที่ยวไทย141 เทยเที่ยวไทยย้อนหลัง 20 มิถุนายน 2557

เทยเที่ยวไทย141 เทยเที่ยวไทยย้อนหลัง 20 มิถุนายน 2557

 เทยเที่ยวไทยย้อนหลัง   เทยเที่ยวไทย141 เทยเที่ยวไทยย้อนหลัง 20 มิถุนายน 2557 สัปดาห์นี้ สามเทยจะพาไปเที่ยวเที่ยวไหน อย่าลืมติดตามชมนะจ๊ะๆ เทยเที่ยว...

, , , , , , , , , , , ,

6,694 คน ดูทีวีย้อนหลัง

3 years ago

เทยเที่ยวไทย140 เทยเที่ยวไทยย้อนหลัง 13 มิถุนายน 2557

เทยเที่ยวไทย140 เทยเที่ยวไทยย้อนหลัง 13 มิถุนายน 2557

 เทยเที่ยวไทยย้อนหลัง   เทยเที่ยวไทย140 เทยเที่ยวไทยย้อนหลัง 13 มิถุนายน 2557 สัปดาห์นี้ สามเทยจะพาไปเที่ยวเที่ยวไหน อย่าลืมติดตามชมนะจ๊ะๆ เทยเที่ยว...

, , , , , , , , , , , ,

6,838 คน ดูทีวีย้อนหลัง

4 years ago

เทยเที่ยวไทย139 เทยเที่ยวไทยย้อนหลัง 6 มิถุนายน 2557

เทยเที่ยวไทย139 เทยเที่ยวไทยย้อนหลัง 6 มิถุนายน 2557

 เทยเที่ยวไทยย้อนหลัง   เทยเที่ยวไทย139 เทยเที่ยวไทยย้อนหลัง 6 มิถุนายน 2557 สัปดาห์นี้ สามเทยจะพาไปเที่ยวเที่ยวไหน อย่าลืมติดตามชมนะจ๊ะๆ เทยเที่ยว...

, , , , , , , , , , , ,

8,416 คน ดูทีวีย้อนหลัง

4 years ago

เทยเที่ยวไทย138 เทยเที่ยวไทยย้อนหลัง 30 พฤษภาคม 2557

เทยเที่ยวไทย138 เทยเที่ยวไทยย้อนหลัง 30 พฤษภาคม 2557

 เทยเที่ยวไทยย้อนหลัง   เทยเที่ยวไทย138 เทยเที่ยวไทยย้อนหลัง 30 พฤษภาคม 2557 สัปดาห์นี้ สามเทยจะพาไปเที่ยวเที่ยวไหน อย่าลืมติดตามชมนะจ๊ะๆ เทยเที่ยว...

, , , , , , , , , , , ,

7,225 คน ดูทีวีย้อนหลัง

4 years ago

เทยเที่ยวไทย137 เทยเที่ยวไทยย้อนหลัง 23 พฤษภาคม 2557

เทยเที่ยวไทย137 เทยเที่ยวไทยย้อนหลัง 23 พฤษภาคม 2557

 เทยเที่ยวไทยย้อนหลัง   เทยเที่ยวไทย137 เทยเที่ยวไทยย้อนหลัง 23 พฤษภาคม 2557 สัปดาห์นี้ สามเทยจะพาไปเที่ยวเที่ยวไหน อย่าลืมติดตามชมนะจ๊ะๆ เทยเที่ยว...

, , , , , , , , , , , ,

8,455 คน ดูทีวีย้อนหลัง

4 years ago

เทยเที่ยวไทย136 เทยเที่ยวไทยย้อนหลัง 16 พฤษภาคม 2557

เทยเที่ยวไทย136 เทยเที่ยวไทยย้อนหลัง 16 พฤษภาคม 2557

 เทยเที่ยวไทยย้อนหลัง   เทยเที่ยวไทย136 เทยเที่ยวไทยย้อนหลัง 16 พฤษภาคม 2557 สัปดาห์นี้ สามเทยจะพาไปเที่ยวเที่ยวไหน อย่าลืมติดตามชมนะจ๊ะๆ เทยเที่ยว...

, , , , , , , , , , , ,

7,732 คน ดูทีวีย้อนหลัง

4 years ago

loading...
  • รายการทีวีย้อนหลังล่าสุด

  • ละครย้อนหลัง

  • ผลหวย ตรวจหวย