ดู AF8 ออนไลน์

ประกาศผล AF8 นักล่าฝันที่ออกจากบ้านคน (Week7)
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 13 ส.ค.54 . . AF8?:?Academy?Fantasia?season8 . ขอขอบคุณคลิปวิดีโอโดย : Showcasemv, ichioini, snoozeve?@Youtube.com   ?-ติดตามความเคลื่อนไหวเอเอฟกันทุกวัน 24คน 24คว ...
3,100 คน ดูทีวีย้อนหลัง  
คอนเสิร์ต True AF8 ย้อนหลัง สัปดาห์ที่7 วันที่ 13 ส.ค.54
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 13 ส.ค.54 . . AF8?:?Academy?Fantasia?season8 . ขอขอบคุณคลิปวิดีโอโดย : Showcasemv, ichioini, thebannok, snoozeve , Showcasemv?@Youtube.com   ?-ติดตามความเคลื่อนไหว ...
2,711 คน ดูทีวีย้อนหลัง  
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 12 ส.ค.54
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 12 ส.ค.54  . . AF8?:?Academy?Fantasia?season8 . ขอขอบคุณคลิปวิดีโอโดย :?ichioini, snoozeve?,?gooddog16@Youtube.com   ?-ติดตามความเคลื่อนไหวเอเอฟกันทุกวัน 24คน ...
1,217 คน ดูทีวีย้อนหลัง  
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 11 ส.ค.54
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 11 ส.ค.54  . . AF8?:?Academy?Fantasia?season8 . ขอขอบคุณคลิปวิดีโอโดย :?ichioini, snoozeve?,?gooddog16@Youtube.com   ?-ติดตามความเคลื่อนไหวเอเอฟกันทุกวัน 24คน ...
701 คน ดูทีวีย้อนหลัง  
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 10 ส.ค.54
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 10 ส.ค.54  . . AF8?:?Academy?Fantasia?season8 . ขอขอบคุณคลิปวิดีโอโดย :?ichioini, snoozeve?,?gooddog16@Youtube.com   ?-ติดตามความเคลื่อนไหวเอเอฟกันทุกวัน 24คน ...
811 คน ดูทีวีย้อนหลัง  
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 9 ส.ค.54
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 9 ส.ค.54  . . AF8?:?Academy?Fantasia?season8 . ขอขอบคุณคลิปวิดีโอโดย :?ichioini, snoozeve?,?gooddog16@Youtube.com   ?-ติดตามความเคลื่อนไหวเอเอฟกันทุกวัน 24คน ...
622 คน ดูทีวีย้อนหลัง  
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 7 ส.ค.54
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 7 ส.ค.54  . . AF8?:?Academy?Fantasia?season8 . ขอขอบคุณคลิปวิดีโอโดย :?ichioini&snoozeve?@Youtube.com   ?-ติดตามความเคลื่อนไหวเอเอฟกันทุกวัน 24คน 24ความฝั ...
682 คน ดูทีวีย้อนหลัง  
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 8 ส.ค.54
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 8 ส.ค.54 . . AF8?:?Academy?Fantasia?season8 . ขอขอบคุณคลิปวิดีโอโดย :?ichioini&snoozeve?@Youtube.com   ?-ติดตามความเคลื่อนไหวเอเอฟกันทุกวัน 24คน 24ความฝัน 24ชั ...
796 คน ดูทีวีย้อนหลัง  
ประกาศผล AF8 นักล่าฝันที่ออกจากบ้านคน (Week6)
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 6 ส.ค.54 . . AF8?:?Academy?Fantasia?season8 . ขอขอบคุณคลิปวิดีโอโดย : Showcasemv, ichioini, snoozeve?@Youtube.com   ?-ติดตามความเคลื่อนไหวเอเอฟกันทุกวัน 24คน 24ควา ...
1,907 คน ดูทีวีย้อนหลัง  
คอนเสิร์ต True AF8 ย้อนหลัง สัปดาห์ที่6 วันที่ 6 ส.ค.54
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 6 ส.ค.54 . . AF8?:?Academy?Fantasia?season8 . ขอขอบคุณคลิปวิดีโอโดย : Showcasemv, ichioini, thebannok, snoozeve?@Youtube.com   ?-ติดตามความเคลื่อนไหวเอเอฟกันทุกวัน ...
6,944 คน ดูทีวีย้อนหลัง  
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 5 ส.ค.54
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 5 ส.ค.54 . . AF8?:?Academy?Fantasia?season8 . ขอขอบคุณคลิปวิดีโอโดย :?ichioini&snoozeve?@Youtube.com   ?-ติดตามความเคลื่อนไหวเอเอฟกันทุกวัน 24คน 24ความฝัน 24ชั ...
1,002 คน ดูทีวีย้อนหลัง  
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 4 ส.ค.54
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 4 ส.ค.54 . . AF8?:?Academy?Fantasia?season8 . ขอขอบคุณคลิปวิดีโอโดย :?ichioini&snoozeve?@Youtube.com   ?-ติดตามความเคลื่อนไหวเอเอฟกันทุกวัน 24คน 24ความฝัน 24ชั ...
867 คน ดูทีวีย้อนหลัง  
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 3 ส.ค.54
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 3 ส.ค.54 . . AF8?:?Academy?Fantasia?season8 . ขอขอบคุณคลิปวิดีโอโดย :?ichioini&snoozeve?@Youtube.com   ?-ติดตามความเคลื่อนไหวเอเอฟกันทุกวัน 24คน 24ความฝัน 24ชั ...
902 คน ดูทีวีย้อนหลัง  
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 2 ส.ค.54
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 2 ส.ค.54 . . AF8?:?Academy?Fantasia?season8 . ขอขอบคุณคลิปวิดีโอโดย :?ichioini&snoozeve?@Youtube.com   ?-ติดตามความเคลื่อนไหวเอเอฟกันทุกวัน 24คน 24ความฝัน 24ชั ...
663 คน ดูทีวีย้อนหลัง  
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 1 ส.ค.54
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 1 ส.ค.54 . . AF8?:?Academy?Fantasia?season8 . ขอขอบคุณคลิปวิดีโอโดย :?ichioini&snoozeve?@Youtube.com   ?-ติดตามความเคลื่อนไหวเอเอฟกันทุกวัน 24คน 24ความฝัน 24ชั ...
653 คน ดูทีวีย้อนหลัง