ดู AF8 ออนไลน์

ประกาศผล AF8 นักล่าฝันที่ออกจากบ้านคน (Week7)
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 13 ส.ค.54 . . AF8?:?Academy?Fantasia?season8 . ขอขอบคุณคลิปวิดีโอโดย : Showcasemv, ichioini, snoozeve?@Youtube.com   ?-ติดตามความเคลื่อนไหวเอเอฟกันทุกวัน 24คน 24คว ...
2,648 คน ดูทีวีย้อนหลัง  
คอนเสิร์ต True AF8 ย้อนหลัง สัปดาห์ที่7 วันที่ 13 ส.ค.54
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 13 ส.ค.54 . . AF8?:?Academy?Fantasia?season8 . ขอขอบคุณคลิปวิดีโอโดย : Showcasemv, ichioini, thebannok, snoozeve , Showcasemv?@Youtube.com   ?-ติดตามความเคลื่อนไหว ...
2,349 คน ดูทีวีย้อนหลัง  
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 12 ส.ค.54
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 12 ส.ค.54  . . AF8?:?Academy?Fantasia?season8 . ขอขอบคุณคลิปวิดีโอโดย ichioini, snoozeve?,?gooddog16@Youtube.com   ?-ติดตามความเคลื่อนไหวเอเอฟกันทุกวัน 24คน 2 ...
1,005 คน ดูทีวีย้อนหลัง  
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 11 ส.ค.54
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 11 ส.ค.54  . . AF8?:?Academy?Fantasia?season8 . ขอขอบคุณคลิปวิดีโอโดย ichioini, snoozeve?,?gooddog16@Youtube.com   ?-ติดตามความเคลื่อนไหวเอเอฟกันทุกวัน 24คน 2 ...
523 คน ดูทีวีย้อนหลัง  
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 10 ส.ค.54
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 10 ส.ค.54  . . AF8?:?Academy?Fantasia?season8 . ขอขอบคุณคลิปวิดีโอโดย ichioini, snoozeve?,?gooddog16@Youtube.com   ?-ติดตามความเคลื่อนไหวเอเอฟกันทุกวัน 24คน 2 ...
506 คน ดูทีวีย้อนหลัง  
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 9 ส.ค.54
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 9 ส.ค.54  . . AF8?:?Academy?Fantasia?season8 . ขอขอบคุณคลิปวิดีโอโดย ichioini, snoozeve?,?gooddog16@Youtube.com   ?-ติดตามความเคลื่อนไหวเอเอฟกันทุกวัน 24คน 24 ...
457 คน ดูทีวีย้อนหลัง  
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 7 ส.ค.54
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 7 ส.ค.54  . . AF8?:?Academy?Fantasia?season8 . ขอขอบคุณคลิปวิดีโอโดย ichioini&snoozeve?@Youtube.com   ?-ติดตามความเคลื่อนไหวเอเอฟกันทุกวัน 24คน 24ความฝัน ...
468 คน ดูทีวีย้อนหลัง  
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 8 ส.ค.54
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 8 ส.ค.54 . . AF8?:?Academy?Fantasia?season8 . ขอขอบคุณคลิปวิดีโอโดย ichioini&snoozeve?@Youtube.com   ?-ติดตามความเคลื่อนไหวเอเอฟกันทุกวัน 24คน 24ความฝัน 24ชั่ว ...
599 คน ดูทีวีย้อนหลัง  
ประกาศผล AF8 นักล่าฝันที่ออกจากบ้านคน (Week6)
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 6 ส.ค.54 . . AF8?:?Academy?Fantasia?season8 . ขอขอบคุณคลิปวิดีโอโดย : Showcasemv, ichioini, snoozeve?@Youtube.com   ?-ติดตามความเคลื่อนไหวเอเอฟกันทุกวัน 24คน 24ควา ...
1,684 คน ดูทีวีย้อนหลัง  
คอนเสิร์ต True AF8 ย้อนหลัง สัปดาห์ที่6 วันที่ 6 ส.ค.54
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 6 ส.ค.54 . . AF8?:?Academy?Fantasia?season8 . ขอขอบคุณคลิปวิดีโอโดย : Showcasemv, ichioini, thebannok, snoozeve?@Youtube.com   ?-ติดตามความเคลื่อนไหวเอเอฟกันทุกวัน ...
6,694 คน ดูทีวีย้อนหลัง  
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 5 ส.ค.54
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 5 ส.ค.54 . . AF8?:?Academy?Fantasia?season8 . ขอขอบคุณคลิปวิดีโอโดย ichioini&snoozeve?@Youtube.com   ?-ติดตามความเคลื่อนไหวเอเอฟกันทุกวัน 24คน 24ความฝัน 24ชั่ว ...
800 คน ดูทีวีย้อนหลัง  
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 4 ส.ค.54
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 4 ส.ค.54 . . AF8?:?Academy?Fantasia?season8 . ขอขอบคุณคลิปวิดีโอโดย ichioini&snoozeve?@Youtube.com   ?-ติดตามความเคลื่อนไหวเอเอฟกันทุกวัน 24คน 24ความฝัน 24ชั่ว ...
596 คน ดูทีวีย้อนหลัง  
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 3 ส.ค.54
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 3 ส.ค.54 . . AF8?:?Academy?Fantasia?season8 . ขอขอบคุณคลิปวิดีโอโดย ichioini&snoozeve?@Youtube.com   ?-ติดตามความเคลื่อนไหวเอเอฟกันทุกวัน 24คน 24ความฝัน 24ชั่ว ...
674 คน ดูทีวีย้อนหลัง  
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 2 ส.ค.54
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 2 ส.ค.54 . . AF8?:?Academy?Fantasia?season8 . ขอขอบคุณคลิปวิดีโอโดย ichioini&snoozeve?@Youtube.com   ?-ติดตามความเคลื่อนไหวเอเอฟกันทุกวัน 24คน 24ความฝัน 24ชั่ว ...
442 คน ดูทีวีย้อนหลัง  
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 1 ส.ค.54
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 1 ส.ค.54 . . AF8?:?Academy?Fantasia?season8 . ขอขอบคุณคลิปวิดีโอโดย ichioini&snoozeve?@Youtube.com   ?-ติดตามความเคลื่อนไหวเอเอฟกันทุกวัน 24คน 24ความฝัน 24ชั่ว ...
462 คน ดูทีวีย้อนหลัง