ดู AF8 ออนไลน์

ประกาศผล AF8 นักล่าฝันที่ออกจากบ้านคน (Week7)
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 13 ส.ค.54 . . AF8?:?Academy?Fantasia?season8 . ขอขอบคุณคลิปวิดีโอโดย : Showcasemv, ichioini, snoozeve?@Youtube.com   ?-ติดตามความเคลื่อนไหวเอเอฟกันทุกวัน 24คน 24คว ...
2,880 คน ดูทีวีย้อนหลัง  
คอนเสิร์ต True AF8 ย้อนหลัง สัปดาห์ที่7 วันที่ 13 ส.ค.54
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 13 ส.ค.54 . . AF8?:?Academy?Fantasia?season8 . ขอขอบคุณคลิปวิดีโอโดย : Showcasemv, ichioini, thebannok, snoozeve , Showcasemv?@Youtube.com   ?-ติดตามความเคลื่อนไหว ...
2,440 คน ดูทีวีย้อนหลัง  
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 12 ส.ค.54
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 12 ส.ค.54  . . AF8?:?Academy?Fantasia?season8 . ขอขอบคุณคลิปวิดีโอโดย ichioini, snoozeve?,?gooddog16@Youtube.com   ?-ติดตามความเคลื่อนไหวเอเอฟกันทุกวัน 24คน 2 ...
1,068 คน ดูทีวีย้อนหลัง  
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 11 ส.ค.54
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 11 ส.ค.54  . . AF8?:?Academy?Fantasia?season8 . ขอขอบคุณคลิปวิดีโอโดย ichioini, snoozeve?,?gooddog16@Youtube.com   ?-ติดตามความเคลื่อนไหวเอเอฟกันทุกวัน 24คน 2 ...
584 คน ดูทีวีย้อนหลัง  
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 10 ส.ค.54
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 10 ส.ค.54  . . AF8?:?Academy?Fantasia?season8 . ขอขอบคุณคลิปวิดีโอโดย ichioini, snoozeve?,?gooddog16@Youtube.com   ?-ติดตามความเคลื่อนไหวเอเอฟกันทุกวัน 24คน 2 ...
561 คน ดูทีวีย้อนหลัง  
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 9 ส.ค.54
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 9 ส.ค.54  . . AF8?:?Academy?Fantasia?season8 . ขอขอบคุณคลิปวิดีโอโดย ichioini, snoozeve?,?gooddog16@Youtube.com   ?-ติดตามความเคลื่อนไหวเอเอฟกันทุกวัน 24คน 24 ...
502 คน ดูทีวีย้อนหลัง  
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 7 ส.ค.54
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 7 ส.ค.54  . . AF8?:?Academy?Fantasia?season8 . ขอขอบคุณคลิปวิดีโอโดย ichioini&snoozeve?@Youtube.com   ?-ติดตามความเคลื่อนไหวเอเอฟกันทุกวัน 24คน 24ความฝัน ...
522 คน ดูทีวีย้อนหลัง  
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 8 ส.ค.54
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 8 ส.ค.54 . . AF8?:?Academy?Fantasia?season8 . ขอขอบคุณคลิปวิดีโอโดย ichioini&snoozeve?@Youtube.com   ?-ติดตามความเคลื่อนไหวเอเอฟกันทุกวัน 24คน 24ความฝัน 24ชั่ว ...
664 คน ดูทีวีย้อนหลัง  
ประกาศผล AF8 นักล่าฝันที่ออกจากบ้านคน (Week6)
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 6 ส.ค.54 . . AF8?:?Academy?Fantasia?season8 . ขอขอบคุณคลิปวิดีโอโดย : Showcasemv, ichioini, snoozeve?@Youtube.com   ?-ติดตามความเคลื่อนไหวเอเอฟกันทุกวัน 24คน 24ควา ...
1,757 คน ดูทีวีย้อนหลัง  
คอนเสิร์ต True AF8 ย้อนหลัง สัปดาห์ที่6 วันที่ 6 ส.ค.54
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 6 ส.ค.54 . . AF8?:?Academy?Fantasia?season8 . ขอขอบคุณคลิปวิดีโอโดย : Showcasemv, ichioini, thebannok, snoozeve?@Youtube.com   ?-ติดตามความเคลื่อนไหวเอเอฟกันทุกวัน ...
6,780 คน ดูทีวีย้อนหลัง  
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 5 ส.ค.54
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 5 ส.ค.54 . . AF8?:?Academy?Fantasia?season8 . ขอขอบคุณคลิปวิดีโอโดย ichioini&snoozeve?@Youtube.com   ?-ติดตามความเคลื่อนไหวเอเอฟกันทุกวัน 24คน 24ความฝัน 24ชั่ว ...
875 คน ดูทีวีย้อนหลัง  
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 4 ส.ค.54
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 4 ส.ค.54 . . AF8?:?Academy?Fantasia?season8 . ขอขอบคุณคลิปวิดีโอโดย ichioini&snoozeve?@Youtube.com   ?-ติดตามความเคลื่อนไหวเอเอฟกันทุกวัน 24คน 24ความฝัน 24ชั่ว ...
644 คน ดูทีวีย้อนหลัง  
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 3 ส.ค.54
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 3 ส.ค.54 . . AF8?:?Academy?Fantasia?season8 . ขอขอบคุณคลิปวิดีโอโดย ichioini&snoozeve?@Youtube.com   ?-ติดตามความเคลื่อนไหวเอเอฟกันทุกวัน 24คน 24ความฝัน 24ชั่ว ...
747 คน ดูทีวีย้อนหลัง  
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 2 ส.ค.54
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 2 ส.ค.54 . . AF8?:?Academy?Fantasia?season8 . ขอขอบคุณคลิปวิดีโอโดย ichioini&snoozeve?@Youtube.com   ?-ติดตามความเคลื่อนไหวเอเอฟกันทุกวัน 24คน 24ความฝัน 24ชั่ว ...
495 คน ดูทีวีย้อนหลัง  
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 1 ส.ค.54
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 1 ส.ค.54 . . AF8?:?Academy?Fantasia?season8 . ขอขอบคุณคลิปวิดีโอโดย ichioini&snoozeve?@Youtube.com   ?-ติดตามความเคลื่อนไหวเอเอฟกันทุกวัน 24คน 24ความฝัน 24ชั่ว ...
516 คน ดูทีวีย้อนหลัง