ดูaf8 week ล่าสุด

คอนเสิร์ต True AF8 Concert Final Week วันที่ 17 ก.ย.54
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 17 ก.ย.54 . . AF8 : Academy Fantasia season8 . ขอขอบคุณคลิปวิดีโอโดย : Showcasemv, ichioini, thebannok, snoozeve , Showcasemv?@Youtube.com -ติดตามความเคลื่อนไหวเอเอฟกัน ...
935 คน ดูทีวีย้อนหลัง  
ประกาศผล AF8 นักล่าฝันที่ออกจากบ้านคน (Week11)
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 10 ก.ย.54 . . AF8?:?Academy?Fantasia?season8 . ขอขอบคุณคลิปวิดีโอโดย : Showcasemv, ichioini, snoozeve?@Youtube.com   ?-ติดตามความเคลื่อนไหวเอเอฟกันทุกวัน 24คน 24คว ...
1,889 คน ดูทีวีย้อนหลัง  
คอนเสิร์ต True AF8 ย้อนหลัง สัปดาห์ที่11 วันที่ 10 ก.ย.54
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 10 ก.ย.54 . . AF8?:?Academy?Fantasia?season8 . ขอขอบคุณคลิปวิดีโอโดย : Showcasemv, ichioini, thebannok, snoozeve , Showcasemv?@Youtube.com   ?-ติดตามความเคลื่อนไหว ...
3,427 คน ดูทีวีย้อนหลัง  
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 9 ก.ย.54
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 9 ก.ย.54 AF8 Academy Fantasia?season8 . ขอขอบคุณคลิปวิดีโอโดย : Showcasemv, ichioini, thebannok, snoozeve , Showcasemv?,The109studio , yahkruy08@Youtube.com -ติดตามความ ...
929 คน ดูทีวีย้อนหลัง  
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 8 ก.ย.54
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 8 ก.ย.54 . . AF8?:?Academy?Fantasia?season8 . ขอขอบคุณคลิปวิดีโอโดย : Showcasemv, ichioini, thebannok, snoozeve , Showcasemv?,The109studio , yahkruy08@Youtube.com   ...
734 คน ดูทีวีย้อนหลัง  
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 7 ก.ย.54
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 7 ก.ย.54 . . AF8?:?Academy?Fantasia?season8 . ขอขอบคุณคลิปวิดีโอโดย : Showcasemv, ichioini, thebannok, snoozeve , Showcasemv?,The109studio , yahkruy08@Youtube.com   ...
963 คน ดูทีวีย้อนหลัง  
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 6 ก.ย.54
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 6 ก.ย.54 . . AF8?:?Academy?Fantasia?season8 . ขอขอบคุณคลิปวิดีโอโดย : Showcasemv, ichioini, thebannok, snoozeve , Showcasemv?,The109studio , yahkruy08@Youtube.com   ...
678 คน ดูทีวีย้อนหลัง  
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 5 ก.ย.54
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 5 ก.ย.54 . . AF8?:?Academy?Fantasia?season8 . ขอขอบคุณคลิปวิดีโอโดย : Showcasemv, ichioini, thebannok, snoozeve , Showcasemv?,The109studio , yahkruy08@Youtube.com   ...
484 คน ดูทีวีย้อนหลัง  
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 4 ก.ย.54
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 4 ก.ย.54 . . AF8?:?Academy?Fantasia?season8 . ขอขอบคุณคลิปวิดีโอโดย : Showcasemv, ichioini, thebannok, snoozeve , Showcasemv?,The109studio , yahkruy08@Youtube.com   ...
510 คน ดูทีวีย้อนหลัง  
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 11 ก.ย.54
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 11 ก.ย.54 AF8 Academy Fantasia?season8 . ขอขอบคุณคลิปวิดีโอโดย : Showcasemv, ichioini, thebannok, snoozeve , Showcasemv?,The109studio , yahkruy08@Youtube.com -ติดตามควา ...
403 คน ดูทีวีย้อนหลัง  
ประกาศผล AF8 นักล่าฝันที่ออกจากบ้านคน (Week10)
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 3 ก.ย.54 . . AF8?:?Academy?Fantasia?season8 . ขอขอบคุณคลิปวิดีโอโดย : Showcasemv, ichioini, snoozeve?@Youtube.com   ?-ติดตามความเคลื่อนไหวเอเอฟกันทุกวัน 24คน 24ควา ...
2,231 คน ดูทีวีย้อนหลัง  
คอนเสิร์ต True AF8 ย้อนหลัง สัปดาห์ที่10 วันที่ 3 ก.ย.54
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 3 ก.ย.54 . . AF8?:?Academy?Fantasia?season8 . ขอขอบคุณคลิปวิดีโอโดย : Showcasemv, ichioini, thebannok, snoozeve , Showcasemv?@Youtube.com   ?-ติดตามความเคลื่อนไหวเ ...
3,986 คน ดูทีวีย้อนหลัง  
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 2 ก.ย.54
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 2 ก.ย.54 . . AF8?:?Academy?Fantasia?season8 . ขอขอบคุณคลิปวิดีโอโดย : Showcasemv, ichioini, thebannok, snoozeve , Showcasemv?,The109studio , yahkruy08@Youtube.com   ...
660 คน ดูทีวีย้อนหลัง  
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 1 ก.ย.54
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ ?1 ก.ย.54 . . AF8?:?Academy?Fantasia?season8 . ขอขอบคุณคลิปวิดีโอโดย : Showcasemv, ichioini, thebannok, snoozeve , Showcasemv?,The109studio , yahkruy08@Youtube.com &nbs ...
634 คน ดูทีวีย้อนหลัง  
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 31 ส.ค.54
True AF8 รวมคลิปย้อนหลัง วันที่ 31 ส.ค.54 . . AF8?:?Academy?Fantasia?season8 . ขอขอบคุณคลิปวิดีโอโดย : Showcasemv, ichioini, thebannok, snoozeve , Showcasemv?,The109studio , yahkruy08@Youtube.com &nbs ...
505 คน ดูทีวีย้อนหลัง